Varför behöver Vision veta det här?

Tack för ditt intresse i att bli en del av Vision! När du fyller i din medlemsansökan ber vi om vissa uppgifter av dig.

Personnummer: För att unikt identifiera dig och hålla din information säker.

För- och efternamn: För personlig kommunikation och för att säkerställa att vår information når rätt person.

Arbetsgivare och yrkestitel: För att erbjuda dig skräddarsytt stöd och tjänster som matchar din arbetsplats och profession.

Lön: För att fastställa din medlemsavgift och ge dig stöd i lönefrågor.

Startdatum för medlemskapet: För att aktivera ditt medlemskap från önskat datum.

Betalningsmetod för medlemsavgiften: För att underlätta din betalningsprocess.

Denna information hjälper oss att ge dig bästa möjliga stöd och service.
Vi värnar om din integritet och hanterar dina uppgifter med största omsorg.